Księga rodzaju. Biblia tysiąclecia.
Justyna Sokołowska - projekt i opracowanie graficzne tekst z Księgi Rodzaju Praca dyplomowa w Pracowni Ilustracji Grażki Lange 2015
21cm x 42cm

O Autorze

Powrót

Justyna Sokołowska

Justyna Sokołowska. Studiowała w Pracowni Ilustracji Zygmunta Januszewskiego, dyplom zrobiła u Grażki Lange i Moniki Hanulak oraz w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza. / justyna.sokolovska@gmail.com
O Autorze

Justyna Sokołowska. Studiowała w Pracowni Ilustracji Zygmunta Januszewskiego, dyplom zrobiła u Grażki Lange i Moniki Hanulak oraz w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza. / justyna.sokolovska@gmail.com